Idag såg jag ett exempel på hur olika man kan forumlera rubriker om en och samma nyhet/fakta. Skilda från sina ingresser så drar jag som läsare helt olika slutsater.

DN:

Bröstkörtelinflammation ger ingen förhöjd risk för cancer

Nya forskningsrön. Kvinnor som drabbas av svår bröstkörtelinflammation när de ammar utvecklar oftare bröstcancer än andra kvinnor i samma ålder.

TextTV:

Avbruten amning kan öka cancerrisk

Kvinnor som får svår bröstkörtelinflammation när de ammar utvecklar fortare bröstcancer än andra kvinnor.

Kommentar: I DN:s fall så undrar jag som läsare varför ingress och rubrik säger emot varandra. När man läser själva artikeln så framgår det att det inte är själva inflammationen som ger cancer.  Istället minstänker man avbrytandet av ammandet som är en följd av inflammationen. Kanske är det bara ett sätt att få besökaren nyfiken, men ur tydlighetssynvinkel så är det en misslyckad rubrik.

Poäng till Text-tv för att man kan skriva rubriker och ingresser som tydligt sammanfattar innehållet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*