De flest kan ju föreställa sig vad en arkitekt gör och ansvarar för. Därför är det tacksamt för en IT-designer (interaktionsarkitekt) att jämföra sig med honom. Båda har till uppgift att designa något ändamålsenligt (estetiskt och tekniskt) och som går att realisera inom en viss budget.

Framtagningen av en it-lösning jämnförs ofta med arbetet att uppföra en byggnad. De stora frågorna som de delaktiga ställs inför är liknande och fler än en gång har jag hört att IT-branchen borde lära av hur byggbranschen genomför sina projekt. Detta för att byggbranchen är mer mogen och inte levererar misslyckade resultat fullt lika ofta. Jämförelsen är väl inte helt rättvis då man byggt hus i tusentals år, men IT-system under väldigt mycket kortare tid.

Byggbranchen IT-branchen
Vem ska använda byggnaden? Vem ska använda lösningen?
Vad ska byggnaden användas till? Vad ska man utföra i lösningen?
Vilken byggteknik ska användas? Vilken teknologi ska användas?
Byggtekniska begränsningarna Vad är enkelt/svårt att skapa
Placering av uttag, brytare, köksluckor, vask, gardrober Interaktionsdesign
Inredningsdesign Grafisk design och informationsdesign
Föreskrifter Standarder
Wayfinding Navigationsdesign och informationsstruktur

Är det så att byggbranchen ligger steget före i sina metoder? Den senaste tiden verkar det inte så. Trycket på att kapa kostnader gör att man provar nya material, utformningar och byggtekniker samtidigt som man försöker kapa överkvalitet som brukaren egentligen inte behöver eller bryr sig om. Plötsligt finns det inte en massa erfarenheter eller beprövade riktlinjer. Felen blir omfattande och kräver dyra justeringar och reparationer. Detta är en verklighet som man kanske främst förknippar med IT-projekt.

I UR-programmet Vetenskapslandet gjorde man ett reportage om just detta. I uppförandet av området Maria Sofia i Helsingborg verkade som att byggranschen uppfinnit ett synsett som börjat blir vedertaget inom IT-branschen.

Istället för att göra ut alla detaljritningar innan man prissatte byggnaderna, så utgick man från vad det får kosta. Där efter ordnade man referensgrupper som återspeglade de kommande hyresgästernas åsikter och behov. Man utvärderade genom fullskale prototyper och ändrade på ritningarna innan de var för detaljerade eller husen var uppförda. På så sätt upptäckte man problemen tidigt undvek dyra efterjusteringar.

Vetenskapslandet (spola till 15:00)

I repportaget påpekar man att det är beställaren/byggherren som tillsätter ett kompetent projektteam som får förtroendet att lösa uppgiften. God kompetens är nog en nyckelfaktor inom de flesta branscher för att lyckas inom uppsatta ramar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*